O autorce

Hanna Rojkowska – absolwentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Jej twórczość to nastrojowe obrazy w niedużym formacie (olej, gwasz, tempera). Ma w swoim dorobku szereg wystaw indywidualnych i zbiorowych:

Galerie Larousse, Kraków 2011
Wiesbaden 2005
Japonia 2002
Galeria Szalom, Kraków 2002
Galeria Szalom, Kraków 2001
Galeria z Rączką, Kraków 1997
Galeria z Rączką, Kraków 1995
Galeria 34, Kraków 1990

 

 

Hanna Rojkowska – graduate of the Faculty of Sculpture, Academy of Fine Arts in Cracow. Most of her paintings are small-sized works full of intimate atmosphere (oils, gouaches and temperas). Many of her works have been presented during numerous individual and group exhibitions:

Art Gallery „Larousse”, Cracow 2011
Wiesbaden 2005
Japan 2002
Art Gallery „Szalom”, Cracow 2002
Art Gallery „Szalom”, Cracow 2001
Art Gallery „z Rączką”, Cracow 1997
Art Gallery „z Rączką”, Cracow 1995
Art Gallery „34″, Cracow 1990

Możliwość komentowania jest wyłączona.